5

Shanaya Kapoor

4

Khushi Kapoor

3

Alizeh Agnihotri

2

Suhana Khan

1

Pashmina Roshan